Zemin İyileştirme Ekipmanı

Bottom Feed Vibroflotation

Vibroflotasyon makinesi, gevşek zemine vibrasyon uygulayarak dikey olarak nüfuz ederken dayanımı güçlendirilecek bir katman oluşturmak için bir boşluk yaratır. Meydana getirilen bu boşluğa belirli irilikteki çakıl taneleri üstten veya dipten beslenerek doldurulur ve eş zamanlı olarak vibrasyon uygulanmasıyla sıkıştırma yapılarak taş kolon oluşturulur. Böylece yumuşak veya gevşek zeminlerin taşıma yüklerinin ve oturma kapasitelerinin artırılması, hızlandırılması ve sıvılaşma risklerinin azaltılması gerçekleştirilebilmektedir.

Kontrol Paneli
Gösterge paneli; membran tuş takımı ve LCD ekranı olan, su izolasyonlu yuvaya yerleştirilmiştir. Operatör, ekrandan, eş zamanlı olarak kompaksiyon (sıkıştırma) süreci parametrelerini kontrol edebilir.

Rapor
Göstergeler, zemini ve materyalleri sıkıştırmada kullanılan vibrasyonun ölçülmesi, kontrolü ve altyapı inşaat süreci parametreleri için kullanılır:

  • Kolon Derinliği
  • Sıkıştırma Değeri
  • Kolon Çapı
  • Çakıl Dolgu Hacmi
Vibroflotasyon Ekipmanı Monitoring
Teknik ÖzelliklerÖVF 300 – 2ÖVF 300 – 4ÖVF 400 – 10
Eksantrik Moment (kgm)2410,2
Frekans (rpm)3000/503000/502100/35
Önerilen Güç ÜnitesiPP 218PP 320PP 252
160235182

Vibroflotasyon MetotlarıÜstten Beslemeli Vibroflotasyon

Üstten beslemeli vibroflotasyon yönteminde, Özkanlar vibroflotasyon probu, taş kolon oluşturulacak noktaya yerleştirilir ve vibrasyon yayarak su jeti yardımı ile istenilen derinliğe kadar nüfuz ettirilir. Bu esnada vibrasyon sebebiyle vibroflotasyon probu çevresinde bir boşluk oluşur ve oluşan bu boşluk zemin yüzeyinde yer alan belirli irilikteki çakıllar ile beslenir. Yukarı yönde çekilmesi esnasında boşluktaki çakıllar, çevresindeki zemini deplase ederek zeminin sıkışmasını sağlar ve böylece sıkıştırılmış bir taş kolon oluşturulur. Zeminin sıkışması, hidrolik güç ünitesinde bulunan basınç göstergesinden takip edilerek sıkışma sağlanır.

Top Feed Vibroflotation - Üstten Beslemeli Vibroflotasyon

Dipten Beslemeli Vibroflotasyon

Dipten beslemeli taş kolon yönteminde kullanılan Özkanlar vibroflotasyon ekipmanı üzerinde bir çakıl haznesi ve çakıl tüpü mevcuttur. Bu ekipman, vibrasyon yaparak basınçlı hava ile istenilen derinliğe nüfuz ettirildikten sonra bir miktar yukarıya çekilir ve oluşan boşluğa çakıl haznesinde bulunan belirli irilikteki çakıllar doldurulur ve vibrasyon yapılarak sıkıştırılır. Bu işlem tekrarlanarak sıkıştırılmış taş kolon oluşturulur. Bu yöntemde taş kolon çapı, çevresindeki zeminin mukavemetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Zeminin sıkışması, hidrolik güç ünitesinde bulunan basınç göstergesinden takip edilerek sıkışma sağlanır.

Bottom Feed Vibroflotation - Dipten Beslemeli Vibroflotasyon

PROJENİZİN İHTİYACINA UYGUN ÜRÜN TASARIMI

Dünyanın neresinde olursanız olun uzman ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Danışman ekibimiz, modern bilgi-işlem araçları sayesinde ihtiyaçlarınızla ilgili her detayı sizin için saklar ve kendinizi tek müşterimiz gibi hissetmenizi sağlar.

İhtiyacınız Olan Ürün Hakkında Detaylı Bilgi Alın!